Registrerer Inventory Gadget Tracker hvor verktøyet er?

Inventory Gadget Tracker logger posisjonen på verktøyet når det utføres en transaksjon med et verktøy i app’en så lenge GPS er skrudd på. Dersom NFC (trådløs brikke) brukes, så oppdateres posisjonen når app’en fanger opp brikken.