Må løsningen integreres med våre systemer?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ja, løsningen må integreres med Exchange server hvis en ønsker oppslag i kalender.