Kan man fra web allokere verktøy til et prosjekt?

Ja, man kan fra web allokere et verktøy til et prosjekt, akkurat som i app’en på telefon.  Web løsningen er i utgangspunktet laget mer for lageransvarlig som ofte må gjøre mange allokeringer, i motsetning til telefon app’en som er laget for at den enkelte ansatte flytter egne verktøy fra seg selv til lager eller et prosjekt. Se nærmere forklaring her.