Fungerer Pepper i Resepsjonen uten internett?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nei, resepsjonsløsningen er avhengig av internett. Dette er fordi roboten gjør ulike operasjoner mot skytjenesten bak, slik som å sende informasjon om den besøkende til databasen, eller å motta oppslaget i den ansattes kalender.