Fungerer Inventory Gadget Tracker app’en uten internett?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nei, verken administrasjon eller app er tilgjengelig uten internett da løsningen er en ren skytjeneste.