Er det oppsigelsestid på abonnementet til Inventory Gadget Tracker?

Abonnementet til Inventory Gadget Tracker har en oppsigelsestid på 30 dager. Man sier opp når man ønsker det, og abonnementet løper ut den siste måneden man har betalt for.