Er det mulig å få ut en rapport over alle utleverte verktøy i Inventory Gadget Tracker?

Ja, administrator har rapportering for total beholdning av utstyr, hvem som har hentet ut utstyr og hvilke utstyr som er allokert til prosjekt. Det finnes også rapporteringsmuligheter for geografisk plassering nå og tidligere for alt utstyr, søkefunksjon på tvers av alt registrert utstyr og søkefunksjon basert på kategori. Se mer informasjon her.