Develop_Kim J W Bjørneset

Kim Wessel Bjørneset

Kim Jonatan Wessel Bjørneset er vår sist ansatte utvikler. Han har en Master i Programmering og Nettverk fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet hos Politiets IKT-tjenester, hvor han utviklet en applikasjon som politiet bruker i grense- og territorialkontroll.
Kim har primært jobbet frontend, men han har også relevante erfaringer med utvikling og tilpassing av backend-løsninger.
Kims prosjekter har i hovedsak brukt rammeverk som Java, Angular og andre JS/HTML og CSS.

Test og testautomasjon er også fagområder Kim liker å holde på med.

   henrik (2)

   Henrik Drægni Stolpnes

   Henrik Drægni Stolpnes er en konsulent og utvikler med bakgrunn fra UiB.

   Henrik har høy verdi i prosjekter som kombinerer analyse og maskinlæring med annen systemutvikling.

   Ved siden av implementeringsprosjekter for kunder har han også deltatt i produktutvikling der hans prosesskunnskap gir et viktig utfyllende bidrag inn i utviklingsteamet.

   Henrik trives med tekniske utfordringer, lærer gjerne nye ting og setter kvalitet høyt i sitt arbeid. Han er også en skikkelig fjellgeit og trives godt i marka.

     Kjersti (2)

     Kjersti Teigen Andersen

     Kjersti jobber med interaksjonsdesign og webutvikling. Hun har sin utdannelse fra Westerdahls, og bidrar gjerne inn i prosjekter med fokus på brukerperspektiver og forenkling.
     Som brobygger mellom design og utvikling er målet alltid å lage de mest brukervennlige digitale løsningene. Hennes styrker er utvikling for web primært med JavaScript og React.
     Hun er godt kjent med hele prosessen ved utviklingen av et konsept, fra skissering til brukertesting, prototyper og frontend-utvikling.

     For å utvikle et godt konsept inkluderer hun selvsagt brukeren/kunden under hele prosessen.

      Til web

      Leif Hansson

      Leif er en arkitekt, prosjektleder og rådgiver med lang erfaring fra mange forskjellige roller i systemutviklingsprosjekter fra idéutvikling/forstudie, til utrulling og gevinstrealisering. Han har jobbet både på leverandør- og kundesiden og vet hva som trengs for at et prosjekt skal bli vellykket. Han er en generalist med dype tekniske kunnskaper innenfor mange områder, noe som gjør han i stand til å jobbe svært tett på utviklerne. Han har samtidig en god forretningsforståelse og er en ideell link mellom forretning- og teknologidomenet. Leif har meget gode evner til analyse av komplekse systemer og agerer ofte som bindeledd mellom utviklere, arkitekter og produktledelse på tvers av verdikjeder og prosjekt/produktteam.

      Han har blant annet erfaring fra roller som produktsjef, system-/løsningsarkitekt, testleder, prosjektleder og key account manager fra selskaper som jobber med systemutvikling innenfor en rekke forskjellige bransjer.
      Leif er en målrettet, innovativ problemløser som har evnen til å finne veien videre når prosjektet har kjørt seg fast. Han jobber hands-on og bidrar direkte inn i prosjektene på tvers av verdikjeden. Han liker teknologiske utfordringer, er nysgjerrig og setter seg kjapt inn i nye teknologier og domener.

      Leif er opptatt av å få teamene å jobbe mest mulig effektivt og fokuserer både på å bygge lagånd og på å rydde vekk ting som hindrer prosjektets fremdrift. Han har lang erfaring med forskjellige metoder for smidig utvikling som RAD, Scrum, Kanban og SAFe.

       Christelle portrett

       Christelle Tshimbalanga

       Christelle er en sertifisert utvikler, som for tiden jobber med webutvikling for Direktoratet for E-Helse.
       Hun har mye erfaring i utvikling av .NET baserte løsninger, gjerne supplert med SQL Server. Hun har primært jobbet med prosjekter i offentlige sektor de siste årene. Hun har også god kunnskap om AngularJS basert webutvikling og EpiServerløsninger.
       Hun er således godt skodd til å lage robuste løsninger i et smidig utviklingsmiljø. Enten det dreier seg om å utvide en eksisterende løsning eller modellere en ny, tilpasser hun seg situasjonen.

       Christelles integritet og kommunikasjonsferdigheter gjør henne til en sterk lagspiller, og en pålitelig selvstendig ressurs. Hun er en etisk person som alltid jobber for å skape verdi for kunden. Hun er sosial, løsningsorientert og engasjerer seg i kundens utfordringer og behov.
       Christelle har en Bachelor of Honours i Computer Science fra Nelson Mandela Metropolitan University i Sør-Afrika og flere Microsoft-sertifiseringer for webutvikling.

         C_Jakobsen_2

         Christian Jakobsen

         Christian har sin bakgrunn fra shipping og finans og har bred erfaring innen analyse, risikostyring, produktutvikling, porteføljeforvaltning og trading. Han har jobbet for banker, rederier og hedge-fond og har lang erfaring med hele verdikjeden forbundet med forvaltning av interne og eksterne midler. Christian har alltid hatt et kvantitativt fokus samt vektlagt Business Intelligence i sine beslutningsprosesser.  Han har inngående kunnskap innen maskinlæring og modellutvikling, som spenner seg fra kundeanbefalingsmodeller, risikomåling/styring og investering/tradingmodeller.

         Christian er utdannet Master of Science Shipping, Trade and Finance fra City University, Cass Business School samt Master of Science Financial Engineering fra WorldQuant University.

           Develop_Jørn_Fredriksen

           Jørn V Fredriksen

           Jørn er daglig leder i Develop og har sin bakgrunn først fra Shipping og Finans, og deretter SAS Institute.  SAS er verdens største BI software selskap.  Han jobbet 13 år i SAS, de første 9 i SAS Norge hvor han ledet både rådgivningsenhet og finans teamet, og satt i ledergruppen i SAS Norge.  Fra 2012 til 2016 hadde han lederfunksjoner i SAS’ globale organisasjon.  I tillegg til risikostyring, finans og analyse har han arbeidet med Big Data, IoT/SMART prosjekter og Digitalisering innen flere industrier i flere land.  Han er utdannet Master of Science Shipping, Trade and Finance fra City University, Cass Business School i London.

            Lars

            Lars Erik Nygård

            Lars er salgssjef i Develop. Lars har jobbet i bransjen i mange år, og søker å dekke kunders behov med gode folk som løper fort. Lars har også ansvaret for dialogen med våre partnerselskaper.
            Han har utdanning fra Sjøkrigsskolen, og en informatikkutdanning hos Høyskolen i Østfold.

            Lars har jobbet i virksomheter som Forsvaret, det internasjonale Røde Kors, IBM, Posten og daVinci Consulting.

             Develop_Christian

             Christian Ruud

             Christian har en unik forståelse for hvordan man skal utnytte IT verktøy for å nå forretnings- og virksomhetsmål. Han har lang erfaring med hvordan man best utnytter mulighetene i forskjellige IT plattformer og verktøy. Dette gir gode, effektive løsninger for våre kunder. Christian har hatt rollen som systemarkitekt for mange komplekse systemer, og han oppleves ofte av våre kunder som ‘the go to guy’, når andre team sitter fast.

              Develop_Trond_Aatlo

              Trond Erik Aatlo

              Trond Erik Jobber som konsulent innen HTML, CSS, JavaScript og C#, samt JavaScript rammeverk som ReactJS og AngularJS. Han er utdannet dataingeniør fra Høyskolen i Kongsberg.

              Trond Erik har mange års erfaring med EpiServer, og i den forbindelse samarbeidet med både redaktører og teknikere for å utvikle alt fra store komplekse intranett til enkle internettsider.

              Han har også gode kunnskap om databaser, webservere, automatisering av deploy, webservicer og testdreven utvikling. I Develop har Trond Erik fått erfaring med mobil apputvikling gjennom bruk av VisualStudio/Xamarin, og også gode erfaringer fra prosjekter som utnytter mulighetene i Sharepoint og Azure. Han trives godt i team og er lett å samarbeide med.