Thomas

Thomas Rones

Thomas Rones er en konsulent med en Bachelorutdanning i Programmering og Nettverk fra Universitetet i Oslo.

Han har god kunnskap om diverse skytjenester, Visual Studio/C#/.net, og han har utviklet mye for web i Javascript. Han er glad i det programmeringstekniske, og har sågar utviklet egen kompilator i Java. Han tar de fleste utfordringer på strak arm, det være seg .net- eller javabaserte oppgaver.

I produktutviklingen i prosjektet ‘Inventory Gadget Tracker’ har Thomas hatt ansvar for webfront og backend av løsningen. Dette er utviklet i JavaScript (Angular), JQuery, HTML5 og CSS.

Thomas’ siste prosjekt er en større analyseløsning som henter store informasjonsmengder fra åpne kilder (web), raffinerer disse, og staging av informasjon for videre analyse i IBM Watson løsningen. Thomas jobbet her i team med en datascientist, en prosjektleder og andre utviklere.    Thomas primære ansvar i dette prosjektet er elementene som har med informasjonsforvaltning/foredling, flytting, bearbeiding, raffinering og lagring av data, før analysemotor og analytikerne slipper til i sitt arbeid. I denne løsningen har Thomas benyttet mange forskjellige teknologier: Java, IBMCloud, Big data, .NET og noe PHP, Hadoop, MySql, Visual Studio, Jqery Json og XML.

Thomas er vant til å bidra der det trengs, og har et pragmatisk forhold til hvilken teknologi som skal benyttes. Han utvikler og konsumerer gjerne informasjon basert på REST APIer. Han har relevant integrasjonsforståelse, med stort fokus på integrasjon mot skytjenester.

Thomas er godt kjent med vanlige utviklingsmiljøer, og han har i senere tid brukt løsninger som Git/Slack/Jira/VS-Teamservices osv.