Develop_Rene_Hagen_Hage

Rene Hagen Hage

René har mange års erfaring med webutvikling med mye vekt både på frontend og backend. Erfaringene strekker seg fra PHP og MySQL til .NET og MSSQL, og i de senere årene har det vært større fokus på JavaScript-baserte biblioteker og rammeverk som Angular, Node.js, Express m.m. Han har jobbet i flere høyintensive prosjekter, senest hos Telenor Norge under en stor migrering av hele kodebasen til en helt ny plattform, og store endringer på tvers av portalene. Han har svært god systemoversikt, og løser problemer i webutviklingsprosjekter på en måte flere av hans kunder ikke har sett maken til tidligere.

Han har et velutviklet blikk for visuelle detaljer og et godt formspråk, og snakker flytende HTML5, CSS3 (SASS/LESS) og JavaScript med stor fokus på responsivt design og gode brukeropplevelser. Han får svært gode tilbakemeldinger på arbeidet han gjør.