Til web

Leif Hansson

Leif er en arkitekt, prosjektleder og rådgiver med lang erfaring fra mange forskjellige roller i systemutviklingsprosjekter fra idéutvikling/forstudie, til utrulling og gevinstrealisering. Han har jobbet både på leverandør- og kundesiden og vet hva som trengs for at et prosjekt skal bli vellykket. Han er en generalist med dype tekniske kunnskaper innenfor mange områder, noe som gjør han i stand til å jobbe svært tett på utviklerne. Han har samtidig en god forretningsforståelse og er en ideell link mellom forretning- og teknologidomenet. Leif har meget gode evner til analyse av komplekse systemer og agerer ofte som bindeledd mellom utviklere, arkitekter og produktledelse på tvers av verdikjeder og prosjekt/produktteam.

Han har blant annet erfaring fra roller som produktsjef, system-/løsningsarkitekt, testleder, prosjektleder og key account manager fra selskaper som jobber med systemutvikling innenfor en rekke forskjellige bransjer.
Leif er en målrettet, innovativ problemløser som har evnen til å finne veien videre når prosjektet har kjørt seg fast. Han jobber hands-on og bidrar direkte inn i prosjektene på tvers av verdikjeden. Han liker teknologiske utfordringer, er nysgjerrig og setter seg kjapt inn i nye teknologier og domener.

Leif er opptatt av å få teamene å jobbe mest mulig effektivt og fokuserer både på å bygge lagånd og på å rydde vekk ting som hindrer prosjektets fremdrift. Han har lang erfaring med forskjellige metoder for smidig utvikling som RAD, Scrum, Kanban og SAFe.