Kjersti (2)

Kjersti Teigen Andersen

Kjersti jobber med interaksjonsdesign og webutvikling. Hun har sin utdannelse fra Westerdahls, og bidrar gjerne inn i prosjekter med fokus på brukerperspektiver og forenkling.
Som brobygger mellom design og utvikling er målet alltid å lage de mest brukervennlige digitale løsningene. Hennes styrker er utvikling for web primært med JavaScript og React.
Hun er godt kjent med hele prosessen ved utviklingen av et konsept, fra skissering til brukertesting, prototyper og frontend-utvikling.

For å utvikle et godt konsept inkluderer hun selvsagt brukeren/kunden under hele prosessen.