Vi i Develop står for teknologikompetansen i Vardegruppen.

Vi tror at evnen til å utnytte teknologi vil avgjøre hvilke selskaper som blir morgendagens vinnere, uansett bransje.

Om Develop AS

Develop er IT-selskapet i Vardegruppen.

De øvrige selskapene i Vardegruppen er:
Varde Hartmark
Lean Communications
Kompetansetorget

Vi i Develop står for teknologikompetansen i Vardegruppen og tror at evnen til å utnytte teknologi vil avgjøre hvilke selskaper som blir morgendagens vinnere, uansett bransje. Derfor er våre ansattes teknologikompetanse kjernen i vår virksomhet. Samtidig fokuserer vi alltid på å forstå og sikre kundenes forretningsmessige mål i våre kundeprosesser. Vi har derfor også konsulenter med lang kommersiell ledererfaring fra både store og små virksomheter.

Våre verdier er Gjennomføringskraft og Resultatansvar. Vi setter vår stolthet i at Develop raskt skal skape resultater for våre kunder. Vi foretrekker derfor å benytte gjennomføringsmetodikk som er basert på kundeorienterte og smidige utviklingsprinsipper, og aller helst i tverrfaglige team som består av forretning, design og teknologi.

Vi holder til på Skøyen i Oslo og deler lokaler med de andre selskapene i Vardegruppen. Dette gir oss tilgang på eksperter innenfor et bredt spekter av kommersielle fagområder.

Styret og ledelsen

Vardegruppen er største eier i Develop. Ledende ansatte og styremedlemmer utgjør de øvrige eierne.

Styret i Develop består av:

  • Morten Søgård (styreformann)
  • Arne Norheim
  • Grunde Vegard Fredriksen

Selskapet ledes av:
Ken Roar Riis
+47 900 54 300
kr@develop.no