Jørn V Fredriksen

Daglig leder

Jørn er daglig leder i Develop og har sin bakgrunn først fra Shipping og Finans, og deretter SAS Institute.  SAS er verdens største BI software selskap.  Han jobbet 13 år i SAS, de første 9 i SAS Norge hvor han ledet både rådgivningsenhet og finans teamet, og satt i ledergruppen i SAS Norge.  Fra 2012 til 2016 hadde han lederfunksjoner i SAS’ globale organisasjon.  I tillegg til risikostyring, finans og analyse har han arbeidet med Big Data, IoT/SMART prosjekter og Digitalisering innen flere industrier i flere land.  Han er utdannet Master of Science Shipping, Trade and Finance fra City University, Cass Business School i London.

  Lars Erik Nygård

  Salgssjef

  Lars er salgssjef i Develop. Lars har jobbet i bransjen i mange år, og søker å dekke kunders behov med gode folk som løper fort. Lars har også ansvaret for dialogen med våre partnerselskaper.
  Han har utdanning fra Sjøkrigsskolen, og en informatikkutdanning hos Høyskolen i Østfold

  Lars har jobbet i virksomheter som Forsvaret, det internasjonale Røde Kors, IBM, Posten og daVinci Consulting

   Christian Ruud

   Technical Lead

   Christian har en unik forståelse for hvordan man skal utnytte IT verktøy for å nå forretnings- og virksomhetsmål. Han har lang erfaring med hvordan man best utnytter mulighetene i forskjellige IT plattformer og verktøy. Dette gir gode, effektive løsninger for våre kunder. Christian har hatt rollen som systemarkitekt for mange komplekse systemer, og han oppleves ofte av våre kunder som ‘the go to guy’, når andre team sitter fast.

    Ingrid E. Moen

    Seniorkonsulent

    Ingrid er en sertifisert fullstack-utvikler som er vant til å utvikle komponenter i alle delene av løsningene hun jobber med. Hun har utdanning i programmering fra NITH, hvor arbeidsrelevante språk og oppgaver, prosjektstyring og problemløsing var en viktig del av hverdagen. Selv om Java var i fokus ila skolegangen, er det primært Microsoft-verdenen som har vært hennes bosted de siste seks årene, og her holder hun en rekke sertifiseringer. Ingrid har opparbeidet seg stor tillit hos sine kunder, og tar gjerne rollen som TechLead i prosjekter.

    Ingrid har blant annet jobbet med rapportering, kvalitetssystemer, intranett, mobile apper og nettsider. Prosjektene hun har vært i har gitt henne god erfaring i utvikling av nye løsninger, videreutvikling av eksisterende systemer men også rådgiving og support til kunden.

    I 2016 dro Ingrid til Frankrike for å lære om vår Lead-robot Pepper. Kunnskapen herfra tok hun med tilbake til Norge, og bidro mye til opplæring av kolleger, som nå har blitt et solid team av robot-utviklere.

    Som person er Ingrid velorganisert, løsningsorientert og enkel å prate med. God kommunikasjon både mellom utviklere og kunde er noe hun setter høyt på listen over suksessfaktorer for prosjekter.

     Trond Erik Aatlo

     Seniorkonsulent

     Trond Erik Jobber som konsulent innen HTML, CSS, JavaScript og C#, samt JavaScript rammeverk som ReactJS og AngularJS. Han er utdannet dataingeniør fra Høyskolen i Kongsberg.
     Trond Erik har mange års erfaring med EpiServer, og i den forbindelse samarbeidet med både redaktører og teknikere for å utvikle alt fra store komplekse intranett til enkle internettsider.

     Han har også gode kunnskap om databaser, webservere, automatisering av deploy, webservicer og testdreven utvikling. I Develop har Trond Erik fått erfaring med mobil apputvikling gjennom bruk av VisualStudio/Xamarin, og også gode erfaringer fra prosjekter som utnytter mulighetene i Sharepoint og Azure. Han trives godt i team og er lett å samarbeide med.

      Rene Hagen Hage

      Seniorkonsulent

      René har mange års erfaring med webutvikling, med mye vekt på HTML, CSS, JavaScript (-rammeverk), PHP, MySQL, .NET og Microsoft SQL. Han har jobbet i flere høyintensive prosjekter, både i større team og selvstendig. Han har svært god systemoversikt, han løser problemer, og styrer techteamet i prosjekter på en måte flere av hans kunder ikke har sett maken til tidligere. René har naturlig autoritet i teamet, og bekler gjerne rollen som TechLead.

      Han har et velutviklet blikk for visuelle detaljer og et godt formspråk, og snakker flytende HTML, CSS og JavaScript med stort fokus på responsivt design og gode brukeropplevelser. Han får svært gode tilbakemeldinger på arbeidet han gjør, og han brenner for ny og spennende teknologi. René er kundefokusert, resultatorientert og entusiastisk med gode evner til å sette seg inn i kundenes behov, utfordringer og ønsker.

       Geir Ola Vaagland

       Konsulent

       Geir Ola er en habil utvikler med fokus på programmering i Java, testautomatisering og databaseoptimalisering. Han har en Masterutdanning i Informatikk innen programmering og nettverk. Geir Ola har bidratt med utvikling mot Maskin-Entrepenørenes Forbund (MEF), Multiconsult og andre. Han har også erfaringer fra forvaltning av Domstoladministrasjonens saksbehandlingssystemer.

       For tiden jobber Geir Ola i oppdrag hos Forsvaret, og har pga dette oppdraget en fersk og gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig.

        Hege Gran Lundeby

        Konsulent

        Hege jobber som konsulent innen BI, analyse og robotics. Hun er utdannet innen kybernetikk og robotikk ved NTNU og er analytisk og metodisk i sine tilnærminger. Hege jobber primært med teknologi som benytter kunstig intelligens i analyse av åpne kilder. 

        Hos Develop har hun også jobbet mye med roboten Pepper, og vært med på å utvikle ulike løsninger til bruk innen helsesektoren. Dette inkluderer blant annet bruk av ulike devicer for å monitorere pasientens tilstand.

        Hege har erfaring med programmering innen Python og Matlab, som i tillegg til hennes kunnskap innen analyseverktøy slik som R og SAS har kommet godt med i arbeidet med roboten. Hege har også kurset seg på kognitiv teknologi som IBMs Watsonportefølje. Hun er dermed en av de ledende ressursene i Develops utvikling av applikasjoner som involverer kognitiv analyseteknologi og robotisering.

          Thomas Rones

          Konsulent

          Thomas Rones er en konsulent med en Bachelorutdanning i Programmering og Nettverk fra Universitetet i Oslo.

          Han har god kunnskap om diverse skytjenester, Visual Studio/C#/.net, og han har utviklet mye for web i Javascript. Han er glad i det programmeringstekniske, og har sågar utviklet egen kompilator i Java. Han tar de fleste utfordringer på strak arm, det være seg .net- eller javabaserte oppgaver.

          I produktutviklingen i prosjektet ‘Inventory Gadget Tracker’ har Thomas hatt ansvar for webfront og backend av løsningen. Dette er utviklet i JavaScript (Angular), JQuery, HTML5 og CSS.

          Thomas’ siste prosjekt er en større analyseløsning som henter store informasjonsmengder fra åpne kilder (web), raffinerer disse, og staging av informasjon for videre analyse i IBM Watson løsningen. Thomas jobbet her i team med en datascientist, en prosjektleder og andre utviklere.    Thomas primære ansvar i dette prosjektet er elementene som har med informasjonsforvaltning/foredling, flytting, bearbeiding, raffinering og lagring av data, før analysemotor og analytikerne slipper til i sitt arbeid. I denne løsningen har Thomas benyttet mange forskjellige teknologier: Java, IBMCloud, Big data, .NET og noe PHP, Hadoop, MySql, Visual Studio, Jqery Json og XML.

          Thomas er vant til å bidra der det trengs, og har et pragmatisk forhold til hvilken teknologi som skal benyttes. Han utvikler og konsumerer gjerne informasjon basert på REST APIer. Han har relevant integrasjonsforståelse, med stort fokus på integrasjon mot skytjenester.

          Thomas er godt kjent med vanlige utviklingsmiljøer, og han har i senere tid brukt løsninger som Git/Slack/Jira/VS-Teamservices osv.

           Philip Christensen

           Konsulent


           Philip Christensen er en sertifisert konsulent med sertifiseringene MCSA og MCSD fra Microsoft. Sertifiseringene dekker: C#, ASP/MVC og Azure. Sertifiseringene fikk han gjennom deltakelse Microsoft University, som i mange år på rad har blitt kåret til Norges mest attraktive trainee-program for nyutdannede. Han har en treårig bachelor fra Westerdals ACT (tidligere NITH) i spillprogrammering, hvor han jobbet med fortrinnsvis C#, C++, C, og Java. Philip er godt oppdatert på gamification og moderne utviklingsrammeverk. Her jobbet han også i to år som veileder og eksamenssensor for andre studenter. Philip har levert god kode i flere prosjekter for Develops kunder, og sitter nå i ett lengre oppdrag som utvikler hos Hafslund Strøm.

           Philip er i tillegg en habil pianist og gitarist, og har organisert en rekke revyer og spilt i band.

            Alexander Larsen

            Konsulent

            Alexander har prosjekterfaring fra mobil- og webutvikling for Oslo Universitetssykehus OuS og fra produktutvikling hos Attensi og Develop AS. Han er en habil programmerer som lærer raskt. Han har god erfaring i spillrammeverket Unity, han programmerer godt i Visual Studio/.Net og kjenner en rekke JS som AngularJS og ReactJS.

            Alexander har også deltatt i prosjekt med IBM Watson hvor web crawling og IBM lagringsplattform for stor data var/er hans ansvarsområde.

            Alexander er pragmatisk ift valg av metodikk og verktøy, og han tar gjerne i bruk nye verktøy og tilnærminger.

             Bardhyl Hajdini

             Konsulent

             Bardhyl har en Mastergrad innen kybernetikk og robotikk fra NTNU, med spesialisering i innebyggede systemer. Bardhyl er analytisk og holder seg oppdatert innen den nyeste teknologien for å være i forkant. Han er en meget kompetent systemutvikler som behersker flere utviklingsrammeverk. Han er svært utadvendt og bidrar godt i team.

             Bardhyl vil styrke oss i våre IOT rettede prosjekter, og i utviklingsprosjekter generelt.

               Christian Jakobsen

               Assosiert Partner

               Christian har sin bakgrunn fra shipping og finans og har bred erfaring innen analyse, risikostyring, produktutvikling, porteføljeforvaltning og trading. Han har jobbet for banker, rederier og hedge-fond og har lang erfaring med hele verdikjeden forbundet med forvaltning av interne og eksterne midler. Christian har alltid hatt et kvantitativt fokus samt vektlagt Business Intelligence i sine beslutningsprosesser.  Han har inngående kunnskap innen maskinlæring og modellutvikling, som spenner seg fra kundeanbefalingsmodeller, risikomåling/styring og investering/tradingmodeller.

               Christian er utdannet Master of Science Shipping, Trade and Finance fra City University, Cass Business School samt Master of Science Financial Engineering fra WorldQuant University.

                Pepper Develop

                Lead Robot

                Pepper står i sentrum for mye av robotics-satsningen i Develop. Han er liten, høflig og har glidd rett inn blant de ansatte. Alltid der det skjer.