Lars Erik Nygård

Salgssjef

Lars er salgssjef i Develop. Lars har jobbet i bransjen i mange år, og søker å dekke kunders behov med gode folk som løper fort. Lars har også ansvaret for dialogen med våre partnerselskaper.
Han har utdanning fra Sjøkrigsskolen, og en informatikkutdanning hos Høyskolen i Østfold.

Lars har jobbet i virksomheter som Forsvaret, det internasjonale Røde Kors, IBM, Posten og daVinci Consulting.

  Christian Ruud

  Technical Lead

  Christian har en unik forståelse for hvordan man skal utnytte IT verktøy for å nå forretnings- og virksomhetsmål. Han har lang erfaring med hvordan man best utnytter mulighetene i forskjellige IT plattformer og verktøy. Dette gir gode, effektive løsninger for våre kunder. Christian har hatt rollen som systemarkitekt for mange komplekse systemer, og han oppleves ofte av våre kunder som ‘the go to guy’, når andre team sitter fast.

   Trond Erik Aatlo

   Seniorkonsulent

   Trond Erik Jobber som konsulent innen HTML, CSS, JavaScript og C#, samt JavaScript rammeverk som ReactJS og AngularJS. Han er utdannet dataingeniør fra Høyskolen i Kongsberg.

   Trond Erik har mange års erfaring med EpiServer, og i den forbindelse samarbeidet med både redaktører og teknikere for å utvikle alt fra store komplekse intranett til enkle internettsider.

   Han har også gode kunnskap om databaser, webservere, automatisering av deploy, webservicer og testdreven utvikling. I Develop har Trond Erik fått erfaring med mobil apputvikling gjennom bruk av VisualStudio/Xamarin, og også gode erfaringer fra prosjekter som utnytter mulighetene i Sharepoint og Azure. Han trives godt i team og er lett å samarbeide med.

    Rene Hagen Hage

    Seniorkonsulent

    René har mange års erfaring med webutvikling med mye vekt både på frontend og backend. Erfaringene strekker seg fra PHP og MySQL til .NET og MSSQL, og i de senere årene har det vært større fokus på JavaScript-baserte biblioteker og rammeverk som Angular, Node.js, Express m.m. Han har jobbet i flere høyintensive prosjekter, senest hos Telenor Norge under en stor migrering av hele kodebasen til en helt ny plattform, og store endringer på tvers av portalene. Han har svært god systemoversikt, og løser problemer i webutviklingsprosjekter på en måte flere av hans kunder ikke har sett maken til tidligere.

    Han har et velutviklet blikk for visuelle detaljer og et godt formspråk, og snakker flytende HTML5, CSS3 (SASS/LESS) og JavaScript med stor fokus på responsivt design og gode brukeropplevelser. Han får svært gode tilbakemeldinger på arbeidet han gjør.

     Hege Gran Lundeby

     Konsulent

     Hege jobber som konsulent innen BI, analyse og robotics. Hun er utdannet innen kybernetikk og robotikk ved NTNU og er analytisk og metodisk i sine tilnærminger. Hege jobber primært med teknologi som benytter kunstig intelligens i analyse av åpne kilder.

     Hos Develop har hun også jobbet mye med roboten Pepper, og vært med på å utvikle ulike løsninger til bruk innen helsesektoren. Dette inkluderer blant annet bruk av ulike devicer for å monitorere pasientens tilstand.

     Hege har erfaring med programmering innen Python og Matlab, som i tillegg til hennes kunnskap innen analyseverktøy slik som R og SAS har kommet godt med i arbeidet med roboten. Hege har også kurset seg på kognitiv teknologi som IBMs Watsonportefølje. Hun er dermed en av de ledende ressursene i Develops utvikling av applikasjoner som involverer kognitiv analyseteknologi og robotisering.

      Thomas Rones

      Konsulent

      Thomas Rones er en konsulent med en Bachelorutdanning i Programmering og Nettverk fra Universitetet i Oslo.

      Han har god kunnskap om diverse skytjenester, Visual Studio/C#/.net, og han har utviklet mye for web i Javascript. Han er glad i det programmeringstekniske, og har sågar utviklet egen kompilator i Java. Han tar de fleste utfordringer på strak arm, det være seg .net- eller javabaserte oppgaver.

      I produktutviklingen i prosjektet ‘Inventory Gadget Tracker’ har Thomas hatt ansvar for webfront og backend av løsningen. Dette er utviklet i JavaScript (Angular), JQuery, HTML5 og CSS.

      Thomas’ siste prosjekt er en større analyseløsning som henter store informasjonsmengder fra åpne kilder (web), raffinerer disse, og staging av informasjon for videre analyse i IBM Watson løsningen. Thomas jobbet her i team med en datascientist, en prosjektleder og andre utviklere.    Thomas primære ansvar i dette prosjektet er elementene som har med informasjonsforvaltning/foredling, flytting, bearbeiding, raffinering og lagring av data, før analysemotor og analytikerne slipper til i sitt arbeid. I denne løsningen har Thomas benyttet mange forskjellige teknologier: Java, IBMCloud, Big data, .NET og noe PHP, Hadoop, MySql, Visual Studio, Jqery Json og XML.

      Thomas er vant til å bidra der det trengs, og har et pragmatisk forhold til hvilken teknologi som skal benyttes. Han utvikler og konsumerer gjerne informasjon basert på REST APIer. Han har relevant integrasjonsforståelse, med stort fokus på integrasjon mot skytjenester.

      Thomas er godt kjent med vanlige utviklingsmiljøer, og han har i senere tid brukt løsninger som Git/Slack/Jira/VS-Teamservices osv.

        Christelle Tshimbalanga

        Seniorkonsulent

        Christelle er en sertifisert utvikler, som for tiden jobber med webutvikling for Direktoratet for E-Helse.
        Hun har mye erfaring i utvikling av .NET baserte løsninger, gjerne supplert med SQL Server. Hun har primært jobbet med prosjekter i offentlige sektor de siste årene. Hun har også god kunnskap om AngularJS basert webutvikling og EpiServerløsninger.
        Hun er således godt skodd til å lage robuste løsninger i et smidig utviklingsmiljø. Enten det dreier seg om å utvide en eksisterende løsning eller modellere en ny, tilpasser hun seg situasjonen.

        Christelles integritet og kommunikasjonsferdigheter gjør henne til en sterk lagspiller, og en pålitelig selvstendig ressurs. Hun er en etisk person som alltid jobber for å skape verdi for kunden. Hun er sosial, løsningsorientert og engasjerer seg i kundens utfordringer og behov.
        Christelle har en Bachelor of Honours i Computer Science fra Nelson Mandela Metropolitan University i Sør-Afrika og flere Microsoft-sertifiseringer for webutvikling.

         Leif Hansson

         Seniorkonsulent

         Leif er en arkitekt, prosjektleder og rådgiver med lang erfaring fra mange forskjellige roller i systemutviklingsprosjekter fra idéutvikling/forstudie, til utrulling og gevinstrealisering. Han har jobbet både på leverandør- og kundesiden og vet hva som trengs for at et prosjekt skal bli vellykket. Han er en generalist med dype tekniske kunnskaper innenfor mange områder, noe som gjør han i stand til å jobbe svært tett på utviklerne. Han har samtidig en god forretningsforståelse og er en ideell link mellom forretning- og teknologidomenet. Leif har meget gode evner til analyse av komplekse systemer og agerer ofte som bindeledd mellom utviklere, arkitekter og produktledelse på tvers av verdikjeder og prosjekt/produktteam.

         Han har blant annet erfaring fra roller som produktsjef, system-/løsningsarkitekt, testleder, prosjektleder og key account manager fra selskaper som jobber med systemutvikling innenfor en rekke forskjellige bransjer.
         Leif er en målrettet, innovativ problemløser som har evnen til å finne veien videre når prosjektet har kjørt seg fast. Han jobber hands-on og bidrar direkte inn i prosjektene på tvers av verdikjeden. Han liker teknologiske utfordringer, er nysgjerrig og setter seg kjapt inn i nye teknologier og domener.

         Leif er opptatt av å få teamene å jobbe mest mulig effektivt og fokuserer både på å bygge lagånd og på å rydde vekk ting som hindrer prosjektets fremdrift. Han har lang erfaring med forskjellige metoder for smidig utvikling som RAD, Scrum, Kanban og SAFe.

          Kjersti Teigen Andersen

          Interaksjonsdesigner

          Kjersti jobber med interaksjonsdesign og webutvikling. Hun har sin utdannelse fra Westerdahls, og bidrar gjerne inn i prosjekter med fokus på brukerperspektiver og forenkling.
          Som brobygger mellom design og utvikling er målet alltid å lage de mest brukervennlige digitale løsningene. Hennes styrker er utvikling for web primært med JavaScript og React.
          Hun er godt kjent med hele prosessen ved utviklingen av et konsept, fra skissering til brukertesting, prototyper og frontend-utvikling.

          For å utvikle et godt konsept inkluderer hun selvsagt brukeren/kunden under hele prosessen.

            Kim Wessel Bjørneset

            Kim Jonatan Wessel Bjørneset er vår sist ansatte utvikler. Han har en Master i Programmering og Nettverk fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet hos Politiets IKT-tjenester, hvor han utviklet en applikasjon som politiet bruker i grense- og territorialkontroll.
            Kim har primært jobbet frontend, men han har også relevante erfaringer med utvikling og tilpassing av backend-løsninger.
            Kims prosjekter har i hovedsak brukt rammeverk som Java, Angular og andre JS/HTML og CSS.

            Test og testautomasjon er også fagområder Kim liker å holde på med.

              Henrik Drægni Stolpnes

              Henrik Drægni Stolpnes er en konsulent og utvikler med bakgrunn fra UiB.

              Henrik har høy verdi i prosjekter som kombinerer analyse og maskinlæring med annen systemutvikling.

              Ved siden av implementeringsprosjekter for kunder har han også deltatt i produktutvikling der hans prosesskunnskap gir et viktig utfyllende bidrag inn i utviklingsteamet.

              Henrik trives med tekniske utfordringer, lærer gjerne nye ting og setter kvalitet høyt i sitt arbeid. Han er også en skikkelig fjellgeit og trives godt i marka.

               Pepper Develop

               Lead Robot

               Pepper står i sentrum for mye av robotics-satsningen i Develop. Han er liten, høflig og har glidd rett inn blant de ansatte. Alltid der det skjer.