Inventory Gadget Tracker – Planlagte oppdateringer og kommende funksjonalitet

Web løsning

Kvartal 4 2018

Historisering av posisjonshistorikk.  Klargjøring for bruk til kjørebok.

Oversiktskart for alle verktøy, prosjekter, biler etc. i web med drill-down funksjonalitet.  Dette er laget for å få en mer grafisk presentasjon av hvor utstyr er til enhver tid.

Kvartal 3 2018

Aktiv GPS sporing tas inn, i tillegg til eksisterende mulighet for scanning av strekkoder og NFC brikker fra telefon.  Sporingsenhetene vil være så små og batterieffektive som mulig, hvilket betyr at vi vil bygge logikk i selve løsningen som bidrar til dette.  .

Kvartal 2 2018

Felt hvor man legge inn link til bruksanvisning/manual

Bildevisning av utstyr/verktøys sertifikat eller godkjenningsdok.

Bildevisning av utstyr/verktøy

Sette og rapportere på et verktøys tilstand av typen god, middels, dårlig.  I tillegg beholdes muligheten til skrive fritekst for de som vil det.  Hvis verktøyet gis en tilstand vil denne rapporteres med ikon i alle rapporter, i tillegg kan man hente ut rapport på bare for dårlig tilstand.

Mulighet for bilde av verktøy/utstyr

Bilde av sertifikater/godkjenningsdokumenter for verktøy/utstyr

Felt med link til bruksanvisning/manual

05 Januar 2018

La inn mulighet for administrator til å allokere verktøy/utsyr til prosjekt fra verktøy detalj vunduet

La inn mulighet for administrator til å sette en «allokert til»dato på verktøy i verktøydetaljvinduet

App for telefon

Kvartal 4 2018

Diverse ytelsesforbedringer samt tilpasning til krav fra både Apple og Google.

Utvidet kartfunksjonaliteten i app’ene.

Kvartal 3 2018

Posisjonsdata også fra GPS sporingsenhet tas inn i rapportering også i app slik at man har oversikt også på utstyr med aktiv GPS sporing i app.

 

Kvartal 2 2018

Visning av link til bruksanvisning/manual

Opplasting og Bildevisning av utstyr/verktøys sertifikat eller godkjenningsdok.

Opplasting og Bildevisning av utstyr/verktøy

Samme tilstandsrapportering som på web, God, Middels, Dårlig

Scanne verktøy med Near Field Communication (trådløst) for de som har NFC brikker på sine verktøy.  App’en trenger ikke være åpen for å lese en NFC brikke.  For IOS virker denne funksjonaliteten fra Iphone 7 og forover da Apple ikke har mulighet for dette i tidligere versjoner.  For Android virker NFC på de aller fleste versjoner.

Mulighet for multiscan av verktøy slik at flere enheter kan scannes også som gruppe, og overføres f.eks til et prosjekt.

Øke muligheter for å allokere verktøy ved førstegangs scan

05 Januar 2018

La inn mulighet for å se «allokert til» dato for verktøy