Hvordan bruke Gadget Tracker App

Løsningen er laget for så enkelt som mulig å holde orden på det utstyret en bedrift og dens ansatte har. Develop har forsøkt å gjøre alle prosesser så tilgjengelige som mulig  via appen, slik at rapporteringen skal være enkel og intuitiv, uansett værforhold og andre omgivelser.  I punktene under forsøker vi å vise noe av funksjonaliteten for å rapportere hvor et verktøy er, slik at du ser hvordan appen vil brukes på din telefon.  For flere spørsmål ta kontakt på kundeservice@develop.no eller ring oss på 22 51 75 00.

Hvis du heller vil se filmer om hvordan man bruker appen, klikk her!

1. Etablering av deg som ny bruker

Du vil motta en e-mail fra din administrator hvor du blir bedt om å følge linken for å aktivere din bruker ved at du legger inn ditt passord.   Passordet må du lage selv 🙂

Her finner du også linker til Google Play eller App Store hvis du ikke allerede har lastet ned app’en.


 

2. Åpne og logg deg på app’en

Klikk på ikonet for Inventory Gadget Tracker app’en på din telefon, og påloggingsskjermen kommer opp.  Her legger du inn ditt brukernavn (e-mail adresse) og passordet du nettopp laget, og trykker på Logg Inn.

Første gang du tar i bruk app’en vil den spørre om å få tilgang til lokasjonstjenester, kamera og adressebok på din telefon.  Her må du svare ja for at app’en skal fungere etter formålet.  Develop bruker på ingen måte denne informasjonen til noe annet enn å få app’en til å fungere etter formålet, som er plassering når du gjør en registrering av verktøy, til å lese strekkoder og laste opp bilder, samt å forenkle din oppringning av kollegaer fra Gadget Tracker app’en.  Alt skjer i Inventory Gadget Tracker løsningen og bare som beskrevet her.  Develop som selskap får ingen tilgang til ditt kamera eller adressebok når du gir app’en tilgangene over.

Hvis du ved bruk bare lukker app’en, og ikke trykker Logg ut, slipper du å logge inn neste gang du skal bruke app’en.

Alle skjermbildene på denne siden er med Norsk språk.  Hvis en telefon ikke er satt opp med Norsk vil språket endre seg til Engelsk.

 

 

3. Åpningsskjerm i Gadget Tracker app (Hjem skjerm)

Etter pålogging kommer selve åpningsskjermen for app’en.  Denne skjermen er utgangspunktet for din bruk av Gadget Tracker.  Det er noen faste elementer på alle skjermer, nederst på Iphone og bak knappene i øvre, høyre, hjørne på Android.  Disse er Hjem, Endre Passord og Logg ut.

Det er 5 funksjons områder i selve app’en.  Fra øvre venstre og med klokken har vi; Scan av verktøy/utstyr, Prosjekt rapport, Mine Verktøy rapport, Alle Verktøy rapport og i midten, mulighet for Multiscan.

Ved å klikke på Scan knappen åpnes funksjonalitet for å scanne strekkode, QR-kode eller NFC (trådløse) brikker som merker verktøy eller utstyr.

 

Android skjerm

 

Iphone skjerm

 

4. Scan av verktøy/utstyr – Les eller se video av hvordan det gjøres for Android eller iPhone

Iphone og Android telefoner virker ikke helt likt.  Det synes på bildene til høyre der Android telefoner går rett til bildet for å scanne et verktøy, mens på Iphone må du velge om du vil lese en kode (bruker kamera), eller om du vil aktivere funksjonen for NFC (trådløs lesing av brikker).

På Android telefonen vises bildet når kameraet har registrert strekkoden og begynt prosessering av informasjonen.  Telefonen gjør dette automatisk, du bare holder telefonen mot koden du vil lese.

På Iphone må du velge, og hvis du trykker Kode får du samme bildet som på Android når koden er lest av telefonen.  Telefonene må holdes ca 10 cm fra strekkoden for å lese den.

Når Gadget Tracker app’en har registrert koden, eller mottatt trådløs signalet fra NFC brikken, sjekker den om verktøyet allerede er registrert inn eller ikke.  Hvis det er lagt inn av andre får du all info om verktøyet på neste skjerm, med spørsmål om du vil registrere verktøyet til deg selv eller til prosjekt.  Hva du kan gjøre med verktøyet avhenger av om det er ledig på lager eller registrert på en annen person eller prosjekt.

Hvis verktøyet ikke er lagt inn som del av selskapets eiendeler blir du bedt om å registrere det for første gang.  Dette gjør du fra din telefon og alle blir umiddelbart oppdatert når du er ferdig.  Det er veldig få informasjoner som kreves for å registrere et verktøy i Gadget Tracker, så dette trenger ikke ta tid.  Samtidig har man muligheten til å legge inn ganske detaljert informasjon, eller oppdatere et allerede registrert verktøy/utstyr.

Android skjerm

Iphone skjerm

5. Registrere verktøy/utstyr for første gang – og hva som skjer deretter

Verktøyet du leste inn i forrige steg var ikke registrert hos ditt selskap.  Du skal nå registere det for første gang.  Du får en boks som sier at verktøyet ikke er registrert med spørsmål om du vil registrere det.  Du svarer Ja.  Da får du et skjermbilde som vist på Iphonen til høyre.  Du må legge inn et navn, du kan legge inn en beskrivelse, du må velge en verktøykategori, Lokasjon kommer automatisk, du kan legge inn modell og du kan velge å endre tilstand som automatisk står som God.  Til slutt må du Lagre registreringen.  Det er altså bare Navn og Kategori du må legge inn.

På Android skjermen ser du hva som kommer hvis et verktøy du scanner allerede er registrert.  Vi la bare inn minimum informasjon når denne kompressoren ble registrert første gang, og vi får da opp bare basis informasjon når kompressoren scannes neste gang.  Øverst ser vi navnet, Essve kompressor, og at den er i God stand (grønn merking ved bildet), og vi ser det er ikke lastet opp et bilde av kompressoren.  Den hører til verktøykategorien Kompressorer og er tilgjengelig (blå skrift).  Hvis den hadde vært allokert til en person ville navnet på personen kommet opp, og hvis du klikker på navnet vil Gadget Tracker finne personens telefon nummer i din adressebok.  Informasjon om verktøyet ble sist oppdatert 15.08.2018 og verktøyets lokasjon er Hoffsveien i Oslo.

Siden verktøyet er på lager kan du velge å overføre verktøyet til deg selv, eller registrere det til et definert prosjekt.  På denne skjermen kan du nå laste opp et bilde av verktøyet, enten rett fra kamera, eller fra bildearkiv på telefon.  Du kan også last opp bilde av verktøyets sertifikat/garanti hvis det er ønskelig ha sammen med resten av informasjonen.

Video – hvordan redigere et eksisterende verktøy med Android eller iPhone

Android skjerm – verktøy er registrert

Iphone skjerm reg verktøy første gang

6. Multiscan – Les eller se video for Android eller iPhone

Noen ganger har man mange ting man trenger å registrere fra for eksempel et prosjekt til et annet, eller fra prosjekt til lager.  Multiscan er da løsningen, hvor du kan scanne mange forskjellige enheter og flytte alt i en operasjon.  Unntaket er utstyr allokert til en person, her må du gå inn på verktøyet, ringe personen som har det og spørre om han kan frigjøre verktøyet til lager.  Dette er fordi løsningen ikke tillater at noe som er personlig kan flyttes av andre enn personen er ansvarlig for utstyret.  Når verktøyet er tilgjengelig på lager, eller er registrert på et prosjekt, får du lov å flytte det.  Prosedyren er ganske enkel:

Først klikker du naturligvis på Multiscan knappen på åpningsskjermen.  Da kommer selve scan skjermen opp, som vist på Iphone ytterst til høyre.  Du må her velge om du skal lese strekkoder eller trådløse NFC brikker, ved å trykke på en av knappene.  Deretter scanner du fortløpende de verktøyene du skal ha inn, enten ved å lese strekkoder eller ved å holde telefonen inntil en NFC brikke.  Gadget Tracker vil fortløpende bekrefte å ha lest et verktøy, og legger dette til på listen over verktøy du skal behandle.  Når du er ferdig kommer skjermen vist på Android, til venstre, opp.  Her ser du at vi scannet en bil og en PC, den ene allokert til et prosjekt og den andre til Lager Sjefen selv.  Begge har en grå farge rundt seg, som betyr at de kan behandles.  Hvis verktøyet er eiet av en person ville det vært rød merking, og du kan ikke behandle verktøyet før eieren har frigitt det.

Nederst på Android skjermen vises hva som nå kan gjøres med alle verktøyene, nemlig overføre dem til deg selv, til lager eller til et annet prosjekt.  Hvis du velger å overføre til deg selv, eller til lager, kommer det opp en melding som bekrefter at dette er gått i orden, og app’en går tilbake til åpningsskjermen

Android Multiscan liste

Iphone åpningsskjerm Multiscan

Hvis du derimot overfører til  prosjekt kommer det opp en liste over alle aktive prosjekter med eventuelle underprosjekter, og du velger et av disse og blir tatt tilbake til åpningskjermen når overføringen er gjennomført.  Hvis du derimot overfører til prosjekt kommer det opp en liste over alle aktive prosjekter med eventuelle underprosjekter, som vist på Android skjermen til venstre.  Du velger et av prosjektene og blir tatt tilbake til åpningskjermen når overføringen er gjennomført.  Nederst på din skjerm vil det komme opp en bekreftelse på at transaksjonen er gjennomført.

Hvis et verktøy du scanner i Multiscan modus ikke er registrert fra før, må dette gjøres.  Du kan selvsagt velge å gå tilbake til åpningsskjermen , velge scan og gjøre dette som vist før.  Mer effektivt er det kanskje å gjøre registreringen direkte i Multiscan modus siden du her kan ta mange verktøy/utstyr fortløpende.  På Iphone skjermen til høyre vises multiscan listen som kommer opp hvis et scannet verktøy ikke ligger inne fra før.  Det scannede verktøyet legge på listen, du skriver inn et navn og velger verktøy kategori i menyen som kommer opp.  Dette gjør du for alle verktøyene, og klikker bare Save for hver linje du legger inn.  Verktøyet flyttes da fra denne listen for nye verktøy over til listen for scannede verktøy, og når du er ferdig allokerer du alle verktøyene på samme måte som over.

Multiscan modus er laget for så raskt som mulig å allokere, eller registrere nye verktøy, så effektivt som mulig når du har mer enn ett verktøy å behandle i en operasjon.  Dette igjen for å gjøre det så enkelt som mulig å holde kontroll på det utstyret man har.

Video – hvordan overføre et verktøy med Android eller iPhone

Android flytt verktøy Multiscan

Iphone reg verktøy 1 gang i Multiscan

6. Finne utstyr

Resten av funksjonaliteten fra åpningsskjermen i Gadget Tracker er der for å finne verktøy man trenger.  Scan og Multiscan brukes for å registrere verktøy inn, eller masse allokere fra et sted til et annet, mens det å finne og få tak i verktøy man trenger kanskje er det viktigste Gadget Tracker kan bidra med.  Rapportene man har er enkle, men effektive.

6.1  Mine verktøy

Denne rapporten lister opp verktøy/utstyr som du er ansvarlig for.  Når du klikker på knappen kommer en liste opp med verktøyene, som vist på Android telefonen.  Hvis du for eksempel trenger å se mer på Essve kompressoren, trykker du på denne i listen.  Da kommer verktøy rapporten opp, som vist på Iphonen.  Øverst på skjermen ser du hvilken rapport du kom fra, og ved siden av navnet på verktøyet.  Videre ser du verktøykategorien kompressoren hører til i Gadget Tracker, hvor/hvem som i øyeblikket har verktøyet, når det sist ble oppdatert (dato), og verktøyets sist registrerte posisjon.  I tillegg er det et bilde av verktøyet (hvis lastet opp), og verktøyets rapporterte tilstand samt garanti/sertifikat dokument (hvis lastet opp).

Hvis du leter etter et verktøy, og ønsker å bruke denne kompressoren, må du kontakte den som har verktøyet.  Det gjør du enkelt ved å trykke på navnet til vedkommende, merket med blå tekst i rapporten.  I dette tilfellet er det Lager Sjef som har verktøyet, og når du trykker på navnet hans kommer telefonnummeret opp, og du kan ringe ham for å sjekke av om verktøyet kan overføres til deg.

Nederst på skjermen til Iphone, og bak kommandoen Edit i det øverste blå feltet på Android, ligger menyvalg for å oppdatere informasjon om verktøyet.  Hvis du for eksempel har erfart at kompressoren ikke går helt som den skal,

Android rapport Mine Verktøy

Iphone rapport individuelt verktøy

kan du oppdatere informasjonen om verktøyet.  Du trykker da på Edit på Android, eller på den lille listeknappen nederst til høyre på Iphone, og editeringsskjermen for verktøyet kommer opp.

Editeringskjermen (her helt til høyre) viser hva du kan endre, bortsett fra lokasjon som oppdaterer seg selv.  Siden kompressoren her ikke går helt som den skal så velger vi feltet for Tilstand, og får da opp valgene for tilstandsrapportering for verktøyet, som vist på Android skjermen i midten.  Vi velger middels fordi kompressoren går, men vi ønsker at hovedadministrasjon og andre som eventuelt trenger en kompressor, skal vite at denne har små feil.  Kompressoren kan enten kalles inn til service, eller fortsette å brukes til den stopper helt.  I det du har valgt en ny tilstand oppdateres informasjonen til alle brukere, som vist i verktøyrapporten på Iphonen.

På rapportskjermen for verktøyet har du i tillegg knapper for å registrere verktøyet til lager eller til et annet prosjekt.  Fordi dette verktøyet er registrert til deg har du rett til å gjøre begge deler.  Hvis verktøyet hadde vært registrert til en annen person enn deg selv ville ikke knappene for overføring vært synlig.

Iphone verktøyrapport ny tilstand

Android endre verktøy tilstand

Iphone verktøydetaljer

6.2  Prosjekter

Oversikt på hva som er allokert til hvilke prosjekter er i mange tilfeller viktig.  Når du klikker Prosjekter på åpningsskjermen kommer rapporten på Android telefonen opp med en oversikt på alle prosjekter.  Denne rapporten gir deg prosjektnavnet, og prosjektets adresse.  Hvis du klikker på ett av dem, for eksempel Ny Ladestasjon på Biri, kommer neste rapport, vist på Iphonen.  Her ser du lokasjon i kart som du kan overføre til f.eks Google Maps, du ser link til eventuelle delprosjekter og du ser listen av verktøyer registrert på prosjektet.  Klikker du på verktøyet får du opp detaljrapporten som vist tidligere, og du kan sjekke om verktøyet tilfredsstiller dine krav før du eventuelt kontakter prosjektet for overføring av verktøyet til deg selv, eller ditt prosjekt.

Android skjerm, rapport alle prosjekter

Iphone skjerm, detaljrapport prosjekt

6.3  Alle Verktøy

For å se alle tilgjengelige verktøy trykker du knappen Alle Verktøy på åpningsskjermen.  Da kommer en oversikt med verktøykategoriene og antall verktøy i hver kategori, som vist på Iphonen til høyre.  Når du velger en kategori, for eksempel Kompressorer, får du detaljrapporten for verktøyene i den kategorien.  Rapporten viser Navn, antall komponenter, verktøyets tilstand og hvem som har det.  I de tilfellene verktøyet er på lager (altså ikke i bruk) er kolonnen Assigned To tom, som du ser nederst i rapporten på Android telefonen.  Hvis du klikker på et av verktøyene i rapporten får du opp det samme detaljbildet som vist tidligere for hvert individuelle verktøy.

6.4  Generelt søk

Øverst i det blå feltet på Android telefoner, og nederst på Iphone, står det henholdsvis Search og et lite forstørrelsesglass.  Dette er kommandoene for å søke på alt innhold i Gadget Tracker.  Hvis man vet hva man ser etter er det raskeste å bruke dette søket for å finne et spesifikt verktøy.  Man får da en liste med ord som matcher det man søker etter, og velger fra listen det spesifikke verktøyet, prosjektet etc.

Deretter gjør man som vist, sjekker om man kan ta i bruk verktøyet, overfører til et annet prosjekt, oppdaterer verktøyets tilstand etc. Uansett formålet, Gadget Tracker holder oversikt og hjelper med raskt å finne det man leter etter av bedriftes utstyr.

Android skjerm, detaljrapport Alle Verktøy

Iphone kategori rapport, Alle Verktøy