Web løsning

Oppdatert og endret rapportering for prosjekter og sub-prosjekter, endret rettigheter for administrator og andre brukere mtp innsyn/visning av informasjon, forbedret søkefunksjon i løsningen samt produksjonsatt V1 av kjørebok som integrert del av IGT.  I kjørebok endret avstandsberegning, lagt inn individuell rapportering for bruker og kjøretøy separat samt markering av start/stopp punkt og økt visningsfrekvensen på posisjon ifm en reise.

Oppdatert IGT med flere nye GPS trackere, primært for utstyr som beveger seg mindre, f.eks Containere, Tilhengere etc.  Disse sporingsenhetene har forskjellige funksjoner, som solcelledrevet, magnetfeste, ladbare etc.  For detaljer se https://www.gadgettracker.no/sporing

Forbedret maskinlæringsmodellen i Kjorebok slik at denne blir enda mer presis for å avgjøre hvor en tur starter ogstopper for den enkelte bruker.  For mer informasjon se her https://www.gadgettracker.no/kjorebok

Oppdatert IGT med flere nye GPS trackere, primært for utstyr som beveger seg mindre, f.eks Containere, Tilhengere etc.  Disse sporingsenhetene har forskjellige funksjoner, som solcelledrevet, magnetfeste, ladbare etc.  For detaljer se https://www.gadgettracker.no/sporing

Åpnet for masseallokering av utstyr, altså at en bruker kan f.eks 500 m gjerde på lager, og deretter allokere 100m til prosjekt A, 50 m til en person osv.

I tillegg oppgraderte vi da alle skjermbilder for håndtering av utstyr til et brukergrensesnitt som forbedrer og forenkler jobben mye.

Som del av det nye grensesnittet kan man nå også lagre flere bilder av utstyr og beholde i et søkbart galleri, samtidig som man kan ha bilde av selve verktøyet på åpningsskjermen som før.

Historisering av posisjonshistorikk.  Klargjøring for bruk til kjørebok.

Oversiktskart for alle verktøy, prosjekter, biler etc. i web med drill-down funksjonalitet.  Dette er laget for å få en mer grafisk presentasjon av hvor utstyr er til enhver tid.

Aktiv GPS sporing tas inn, i tillegg til eksisterende mulighet for scanning av strekkoder og NFC brikker fra telefon.  Sporingsenhetene vil være så små og batterieffektive som mulig, hvilket betyr at vi vil bygge logikk i selve løsningen som bidrar til dette. 

Felt hvor man legge inn link til bruksanvisning/manual

Bildevisning av utstyr/verktøys sertifikat eller godkjenningsdok.

Bildevisning av utstyr/verktøy

Sette og rapportere på et verktøys tilstand av typen god, middels, dårlig.  I tillegg beholdes muligheten til skrive fritekst for de som vil det.  Hvis verktøyet gis en tilstand vil denne rapporteres med ikon i alle rapporter, i tillegg kan man hente ut rapport på bare for dårlig tilstand.

Mulighet for bilde av verktøy/utstyr

Bilde av sertifikater/godkjenningsdokumenter for verktøy/utstyr

Felt med link til bruksanvisning/manual

La inn mulighet for administrator til å allokere verktøy/utsyr til prosjekt fra verktøy detalj vunduet

La inn mulighet for administrator til å sette en «allokert til»dato på verktøy i verktøydetaljvinduet

App for telefon

Tilpasset ikoner og bilder til flere skjermstørrelser, tilpasset app for Iphone 11 og fikset bug ifm endring av passord.

Ingen oppdatering.

Oppdatert Android app med nye krav fra Google.

Masseallokeringen er også bygget inn i app, med samme funksjonalitet som på web.

Også i app er skjermbildene oppdatert, og det brukes en slider for å velge antall enheter av et verktøy man ønsker å allokere.

Søkefuksjonen i app er forbedret vesentlig.  Når du nå søker etter et verktøy vil treffene bli sortert etter avstand fra der du står til verktøyets posisjon, og om verktøyet er ledig eller ikke.  Dermed vil treffet fra et søk alltid gi deg det nærmeste ledige verktøy, i God stand, og sortert på samme måte.

Diverse ytelsesforbedringer samt tilpasning til krav fra både Apple og Google.

Utvidet kartfunksjonaliteten i app’ene.

Posisjonsdata også fra GPS sporingsenhet tas inn i rapportering også i app slik at man har oversikt også på utstyr med aktiv GPS sporing i app.

Visning av link til bruksanvisning/manual

Opplasting og Bildevisning av utstyr/verktøys sertifikat eller godkjenningsdok.

Opplasting og Bildevisning av utstyr/verktøy

Samme tilstandsrapportering som på web, God, Middels, Dårlig

Scanne verktøy med Near Field Communication (trådløst) for de som har NFC brikker på sine verktøy.  App’en trenger ikke være åpen for å lese en NFC brikke.  For IOS virker denne funksjonaliteten fra Iphone 7 og forover da Apple ikke har mulighet for dette i tidligere versjoner.  For Android virker NFC på de aller fleste versjoner.

Mulighet for multiscan av verktøy slik at flere enheter kan scannes også som gruppe, og overføres f.eks til et prosjekt.

Øke muligheter for å allokere verktøy ved førstegangs scan

La inn mulighet for å se «allokert til» dato for verktøy