Ofte stilte spørsmål

Gadget Tracker - Administrator

Strekkodene er plastlaminerte og laget for utendørsbruk. Hvis du bruker en NFC (trådløs) brikke, tåler også disse utendørs bruk, og de kan festes og brukes på metall.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Vi anbefaler barcode 3 of 9, men støtter også diverse andre strekkoder. Ta kontakt med oss på kundeservice@develop.no eller 22 51 75 00 for mer informasjon.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Man må trykke igjen når knappen er klart blå. Først da sendes eposten med invitasjon. Når dialogboksen forsvinner fra skjermen er eposten faktisk sendt, så lenge den er på skjerm jobber løsningen med å sende.

Did you find this FAQ helpful?
5
0

Ja, verktøy du scanner må knyttes til en kategori.  Hvis du nettopp har installert app’en, og ikke får lagret et scannet verktøy, er dette ofte fordi Administrator glemte å legge til en eller flere kategorier når løsningen ble etablert.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Nei, Develop leverer f.eks strekkoder eller NFC brikker som del av løsningen. Disse må festes til utstyret som så skal registreres. Hvis du allerede har merket utstyret ditt med strekkoder, QR koder eller trådløse NFC eller Bluetooth brikker, så bruker vi disse.

Did you find this FAQ helpful?
1
0

Hvis man med kode mener verktøyets idnummer i databasen, så er det mulig å endre på denne ja. Dette gjøres fra administrasjonssiden.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Ja, man kan sette en dato for et verktøy som viser hvor lenge det er allokert til en person eller et prosjekt, og på den måten kan synliggjøre hva som er tilgjengelig når. Se nærmere forklaring her.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Ja, man kan fra web allokere et verktøy til et prosjekt, akkurat som i app’en på telefon.  Web løsningen er i utgangspunktet laget mer for lageransvarlig som ofte må gjøre mange allokeringer, i motsetning til telefon app’en som er laget for at den enkelte ansatte flytter egne verktøy fra seg selv til lager eller et prosjekt. Se nærmere forklaring her.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Ja, hvis du mister mye verktøy, eller bruker lang tid på å finne verktøy, kan Gadget Tracker hjelpe deg med økonomien.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Gadget Tracker har en database som holder orden på alt ditt utstyr, og hvor transaksjoner registreres i real tid. Samtidig vet vi at mange har et større lagerstyringssystem og trenger hyppigere oppdatering av hva som skjer på byggeplassen, i butikken osv. Dermed har vi laget løsningen slik at vi lett kan dele dataene i databasen med andre løsninger, og du fortsatt bruker den samme telefon appen for å holde orden på ditt utstyr.

Did you find this FAQ helpful?
1
0

Ja, ta kontakt med oss på epost på kundeservice@develop.no eller ring 22 51 75 00.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Når hele dialogboksen forsvinner fra skjermen er eposten sendt.  Så lenge du ser dialogboksen jobber løsningen med å lage invitasjonen.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Du limer strekkoden/NFC brikken på verktøyet.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Det er ingen begrensing på antall telefoner, men prisen på abonnementet styres av antall brukere.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

De lagres i Microsoft sin skybaserte løsning, Azure, region Nord Europa.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Du kan enten lage egne, eller så kan du bestille fra oss. Du kan kontakte oss via epost til kundeservice@develop.no eller ring 22 51 75 00.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Dataene som lagres er navn, epost og telefonnummer, i tillegg til transaksjonsdata om utstyr, inkludert posisjon.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Kun administratorer har tilgang til å legge til og fjerne brukere/ansatte.

Nøkkelord: Software
Did you find this FAQ helpful?
0
0

Develop vil etablere dere som selskap, samt administratorbrukeren. Deretter må administrator etablere de andre brukerne, og lage minst 1 verktøykategori.  Instruksjoner for administrator finnes her.  Invitasjoner sendes da til brukerne og når de har etablert sitt passord kan løsningen tas i bruk. Brukerne må selvsagt huske å laste ned app fra Google Play eller App Store før app’en kan brukes på telefon. Viktig at administrator husker å lage minst en verktøykategori.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Prisen bestemmes av en trappetrinnsmodell basert på selskapets størrelse. Ta kontakt med Develop for mer informasjon, enten via epost til kundeservice@develop.no eller ring 22 51 75 00.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Du kan enten erstatte de med nye strekkoder/brikker du allerede har, eller så kan du bestille nye av Develop. Det nye serienummeret legges inn i dialogboksen for verktøyet.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Gadget Tracker er en softwareløsning som er utviklet for at en på enkleste måte skal ha kontroll på nødvendig utstyr. Les mer om Gadget Tracker her.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Vi bruker dataene til interne formål, se personvernerklæring her: Develops personvernerklæring. Dataene, slik som posisjon av verktøy, brukes også for å levere en løsning som er så god som mulig til kundene våre.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Ja, man kan søke etter verktøy, prosjekter eller i/på tvers av ulike kategorier.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Ja, det går an å gjøre en import av selskapets verktøy slik at det legger seg i databasen.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Ja, løsningen er utviklet i Norge.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Ja, Inventory Gadget Tracker kjører i Microsoft sin skytjeneste, Microsoft Azure.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Abonnementet til Inventory Gadget Tracker har en oppsigelsestid på 30 dager. Man sier opp når man ønsker det, og abonnementet løper ut den siste måneden man har betalt for.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Nei, men man må ha liste over ansatte.

Did you find this FAQ helpful?
2
0

Ja, administrator har rapportering for total beholdning av utstyr, hvem som har hentet ut utstyr og hvilke utstyr som er allokert til prosjekt. Det finnes også rapporteringsmuligheter for geografisk plassering nå og tidligere for alt utstyr, søkefunksjon på tvers av alt registrert utstyr og søkefunksjon basert på kategori. Se mer informasjon her.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Nei, du kan registrere så mange antall verktøy du ønsker.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Load More