Hvordan komme i gang og registere brukere i Inventory Gadget Tracker

Den som er Administrator for Inventory Gadget Tracker legger til, og fjerner, brukere fra løsningen.  Når administrator har lagt til en bruker får denne brukeren en e-mail for første gangs pålogging i app.  Dette må gjøres for at Gadget Tracker skal fungere for den enkelte bruker.  Selvom Admin har registrert en bruker, og e-mail har blitt sendte til rette vedkommende, vil Gadget Tracker fortsatt ikke fungere for den enkelte bruker før denne har svart på e-mailen og etablert sitt eget passord.  Uansett, Admin må først etablere brukerene for sin bedrift.

Det er imidlertid en ting vi anbefaler Admin å gjøre før det etableres brukere som umiddelbart blir invitert til løsningen, og det er å begynne med å legge inn noen av, eller alle, verktøykategoriene dere bruker i deres bedrift.  Kategoriene kan selvsagt endres fortløpende av Admin, men for at brukere skal få lagt inn verktøy må det finnes kategorier.  Develop legger automatisk til verktøykategorien «Diverse Verktøy» ved etablering av ditt selskap i Gadget Tracker, men dere har sikkert egne kategorier som ønskes brukt.  Eksempler på kategorier er «Kjøretøy», «Driller og Bor», «Kompressorer», «Data utstyr» etc.

Så før vi legger til brukere, la oss etablere noen kategorier.

Hvis du heller vil se filmer om hvordan man bruker appen, klikk her!

1.  Etablere verktøykategori – Les eller se video av hvordan det gjøres

Klikk øverst i menylinjen på «Tool Categories», eller på den grå knappen med tekst Tools.  Da åpnes verktøyrapporten, som mest sannsynlig er kortere enn i eksempelet som brukes her, men som uansett gjør akkurat det samme.  Du vil se kategorien «Div Utstyr» siden lages av Develop ved første gangs etablering av deg som kunde i Gadget Tracker.

Du får da opp en rapport som den til høyre, men med færre kategorier.  Du ønsker kanskje å ha like mange kategorier definert før du slipper brukerne inn på løsningen.  Som sagt, du kan når som helst legge til og endre kategorier, så du trenger på ingen måte ha alt klart her og nå, men de kategoriene du etablerer er de som er tilgjengelig for brukere etterhvert som de legger inn verktøy.

For å lage en ny kategori trykker du på den blå knappen i øvre høyre hjørne, +Add Category.

 

Etter å ha klikket på knappen kommer et lite menybilde opp, her skriver du inn navnet på din nye kategori.  Du velger selvsagt hvilket språk du vil på navnet.  Når du er ferdig klikker du blå knapp Save i boksen.  Hvis du vil lage en ny kategori gjentar du prosessen.

Det er det som skal til for å lage en kategori.  Gadget Tracker blir umiddelbart oppdatert og kategorien synes nå for alle registrerte brukere.


2.  Registrere nye brukere – les eller se video av hvordan det gjøres

For å registrere en bruker går du til åpningskjermen og klikker øverst på menylinjen på «Users».  Rapporten du får opp viser da alle registrerte brukere, og som forrige gang klikker du på den blå knappen i øverste høyre hjørne.  Teksten på knappen er nå +Add Users.  Du må fylle inn den hvite dialogboksen som kommer opp med Fornavn, Etternavn og e-mail adresse.  Hvis brukeren skal ha administrator rettigheter klikker du også den lille boksen med teksten Is Admin?  De fleste skal jo ikke være admin, så da lar du boksen være tom, klikker Save og gjentar prosessen til du er ferdig.

Hvis du har mange brukere kan du sende en liste til Develop og vi vil lese inn alle sammen maskinelt.

 

Hver gang du legger inn en bruker kommer det opp en liste som viser de du har registrert. Helt til høyre i denne rapporten ser du et lite firkantet symbol etter navnet på personen du har invitert.  Dette symbolet betyr at personen ikke har svart på e-mail invitasjonen som gikk fra deg, og er da ikke enda en aktiv, registrert bruker.  Så fort personen svarer, og etablerer sitt passord, forsvinner symbolet, og du vet at personen er en aktiv bruker.  Av sikkerhetshensyn er invitasjonen aktiv i 48 timer, deretter må invitasjon sendes på nytt.  Det gjør du ved å klikke på det lille firkantede ikonet.

For deg som administrator er dette en enkel måte både å se hvem som har registrert seg, og å følge opp de som er litt sene i oppfatningen.  Hvis administrator trenger å skifte sitt eget passord kan du se hvordan her.

Hvis du i fremtiden trenger å endre informasjon om en bruker, trykker du på blyanten til høyre i skjermbildet.  Da kan du enten endre navn eller e-mail adresse, eller du kan sette brukeren til inaktiv, hvis personen f.eks ikke jobber hos dere lenger.  Kommer personen tilbake på et tidspunkt i fremtiden kan du bare sette brukeren til aktiv, og han/hun er del av Gadget Tracker igjen.

I Gadget Tracker er også Prosjekter mye brukt – se video av hvordan de etableres her.