Motek går videre med Inventory Gadget Tracker fra Develop

Develop AS er et norsk IT konsulenthus som eier og selger Asset Management løsningen Inventory Gadget Tracker™.  IGT sporer og rapporterer en bedrifts eiendeler både med GPS trackere og med telefon f.eks når en eiendel tas ut av lager eller overføres fra en person til en annen.  IGT har også en kjørebok komponent hvor selskaper kan spore og rapportere en bils turer.  I tillegg til å rapportere hvilke eiendeler som er i bruk hvor og av hvem, kan informasjonene i IGT brukes for optimeringsformål av logistikken rundt eiendeler og prosjekter.

Motek AS ble etablert i 1954 og sysselsetter i dag mer enn 320 årsverk. De er landsdekkende med 130 selgere som møter deg direkte på byggeplass, direkte leveranser, kundeservice, 30 butikker og selvfølgelig e-handel via motek.no.  Motek er leverandør av egne produkter, samt verdensledende merkevarer som Hilti, Festool og Bostitch.

I Develop er vi glad for at Motek har valgt Inventory Gadget Tracker™ som løsning for å holde kontroll på sine utleiecontainere og hvilke kunder som bruker dem. Dette vil inngå i både intern styring og ikke minst som et forbedret tjenestetilbud og service til kunde.

Motek vil benytte GPS baserte sporingsenheter for å håndtere lokasjonen på containerne kundene bruker,.  Motek forhandler verktøy og utstyr for proff markedet, og høy utnyttelsesgrad av utstyret er viktig for Moteks kunder.  I tillegg er logistikken rundt dette konseptet ressurskrevende og Motek må være effektive for at ikke kostnaden skal bli for høy.

Motek har nå testet Inventory Gadget Tracker™ fra Develop i 3 måneder, og har bestemt seg for å utvide med ytterligere bruk.  Dette er et digitaliseringstiltak for å effektivisere vår styring av våre eiendeler, og å forbedre tilbud til kunde, sier Ole Christian Kaada, Produktsjef tjenester.  Utrullingen av trackere er i full gang, og det er naturlig å utvide omfanget nå, sier han videre.

Vårt mål er å utvikle bruken av dette konseptet fremover sier Jørn Sæbø,  CFO og Logistikkdirektør i Motek.  Vi har stor tro på verdien disse tjenestene bringer våre kunder, og Inventory Gadget Tracker™ fra Develop er med på å effektivisere vår styring internt, og gi bedre tjeneste til våre kunder.

Mer om Motek  https://www.motek.no/

Mer om Inventory Gadget Tracker™ fra Develop https://www.gadgettracker.no/