Jackon Bergen

Jackon i Bergen er en bedrift som produserer fiskekasser og termomur. Deres formann Heine Lie tok kontakt med Develop for å se om Inventory Gadget Tracker kunne hjelpe han med å få bedre kontroll på logistikken. Han ønsket bedre kontroll på aluminiumsrammene de bruker for uttransportering av fiskekassene til sine kunder.

Transportrammene er merket med en qr-kode, og ved opplasting og lossing på trailere brukes IGT til å holde orden på hvilke transportrammer som går til hvilke kunder, og at Jackon får disse i retur, da de er Jackons eiendom.

Jackon har ved bruk av IGT fått god kontroll på lastbærerne, og mener at de har redusert svinn betraktelig.
Jackon og Heine har idag mye mer kontroll på hvor ting er, og beskriver løsningen som ganske genial til sin bruk.