PRIO forbedrer med Develop

Institutt for fredsforskning (PRIO) har stor aktivitet og trenger å modernisere og effektivisere sine webløsninger for alt fra samhandling mellom forskerteam til publisering av forskningsresultater. PRIO er en global organisasjon med brukere og bidragsytere fra hele verden, alt fra forskerkolleger til FN og lokale hjelpeorganisasjoner. Til å utføre dette arbeidet valgte PRIO å sette i gang et nytt prosjekt med Develop. Det er vi både glad for, og stolte av, denne løsningen er avansert både funksjonelt og teknisk, og har mange kontaktflater.

I tillegg vil vi i Develop gi et ekstra klapp på skulderen til PRIO for å ta en slik avgjørelse i tider med stor global usikkerhet. Vi tror at de som investerer i tider som disse hjelper både seg selv og sitt lokalsamfunn til ny vekst i nær fremtid.

Se mer om PRIO her