Automatisert kontroll på utstyr

Develop og det norske selskapet Meshtech har blitt enige om en avtale hvor Meshtech’s teknologi for sporing kan brukes av vår Inventory Gadget Tracker. Dette gjør at Gadget Tracker automatisk kan telle opp innholdet i en bil, hva som tas inn og ut av et lager og gir mulighet for lokasjon av utstyr i 3D mm. Vi tror dette forbedrer nytten av vår Inventory Gadget Tracker for mange industrier hvor automatisering, og ofte store volumer, er viktig.

I Gadget Tracker er det selvsagt fortsatt mulig for den enkelte å registere tilstand på utstyr, lokasjonen, hvem som bruker osv, altså alle funksjoner som allerede er der. Men nå får man også muligheten til å helautomatisere oversikten på hva man har, hvor det er og hva som mangler.

For mer informasjon og priser, gå hit.

For mer informasjon om hardware fra Meshtech, se her.