Develop utvikler mer hos Maskinentrepenørenes Forbund

Maskinentrepenørenes Forbund (MEF) har bestemt seg for ytterligere å utvikle funksjonalitet for sine medlemmer, i løsningen KS-MEF.  Develop har deltatt i dette arbeidet i flere år, og er selvsagt glad for at vi er blitt enige om ytterligere utvikling i H1 2018.  Det er mye funksjonalitet som skal inn, og noe blir mer synlig for sluttbruker enn andre.  For eksempel rapporteres avvik (operasjonell risiko) på anleggsplassene i KS-MEF.  Rapporten krever både tekstlig og grafiske innslag, og nytt i H1 blir at all geo-tagging av avviksbilder nå også blir plassert i kartbilder for bedre oversikt totalt.  MEF vil også utvikle en modul for timeregistrering for å kunne yte også denne tjenesten til sine medlemmer som ønsker det.  I tillegg kommer selvsagt mye annen funksjonalitet, alt med det ene formål å forbedre løsningen KS-MEF.

For å se mer om KS-MEF kan du klikke her