Web og systemutvikling
Siden august 2018 har Develop hjulpet Hafslund Strøm med web- og systemutvikling.
Develops personell har særlig vært involvert i effektivisering av kundebehandlingsportal med tilhørende informasjonshub. Dette er sentrale løsninger for Hafslund Strøm, hvor forretningslogikken kobles mot sluttkundeinformasjon og forbruk. Vi har også levert vesentlige bidrag i utviklingen av web for personkunder på www.hafslundstrom.no.
Vi har levert bistand basert på en rekke .NET baserte rammeverk, i tillegg til kunnskap og utvikling relatert til Azure og diverse JSrammeverk.
Konkrete resultater av vårt bidrag er økt automatisering av kundebehandlingsprosesser, økt sikkerhet, og optimalisering av brukeropplevelser.

Web og systemutvikling
Develop AS har siden høsten 2017 bistått Telenor med å utvikle løsninger som møter alle deres besøkende på web. Vi har i all hovedsak jobbet med forsiden til Telenor.no og den store åpne webben deres. Dette innebærer tett samarbeid og koordinasjon på tvers av flere team for å samkjøre store lanseringer, både når det kommer til koding, og utrulling. Develops personell har spilt en stor rolle i Telenors migrering til OpenShift i forbindelse med flytting og omskriving av gammel kodebase, både front-end og back-end i form av bl.a. Handlebars, Node.js og Express. Vårt bidrag involverer også mentorering og opplæring av nye teammedlemmer. Vår leveranse er og har vært en vesentlig del av Telenor sin store TV-lansering.

 

Leveranse av Inventory Gadget Tracker

Hersleth har siden påsketider 2018 brukt Inventory Gadget Tracker. Karl Fredrik Hansen har lageransvar og er løsningens administrator, han forteller at løsningen er i daglig bruk, og at den primært har spart selskapet for mye tid, tid brukt på å lete, eller ringe rundt for å spørre hvor man kan finne konkret utstyr eller verktøy.

Hansen forteller også at det er noe motstand eller vegring hos enkelte kolleger over 35, mens formenn og særlig håndverkere under 35 bruker løsningen hele tiden.
Karl Fredrik forteller også om at investeringen gir stor nytteverdi, når kolleger ringer inn og sier: ‘Hei, jeg ser i appen at vi har ett konkret verktøy på lager, kan du få det ut til oss så fort som mulig?’

Hersleth har sålangt valgt å merke alt fellesutstyr, men gleden er stor når enkelte håndverkere, på eget initiativ, begynner å merke opp personlig utstyr for å sikre full kontroll.
De vurderer om løsningen ved hjelp av GPS-brikker skal benyttes til å logge driftstimer på tyngre utstyr, slik at man unngår ekstrakostnader på leaset tyngre utstyr.

 

Utviklingsbistand  i flere prosjekter hos en  norsk Telekomaktør

Prosjektbeskrivelse:

Portalutvikling (flere) for bedrifter og privatkunder. i Angular2, ASP.NET Core i backend som kommuniserer via API. Frontend-fokus med implementering av brukerinteraksjoner og grafisk design gjennom Angular 2, HTML5 og SASS. Utvikling og vedlikehold av front-end og backend. Utvikling av verktøy for å forbedre portalene og brukeropplevelsene – blant annet for å se etter brutte lenker på sidene og rapportere til Slack hvor disse ligger. API-utvikling for verktøyet Prosjektet benytter Teamcity og Octopus deploy for å sikre jevnlige publiseringer til test- og produksjonsmiljøene. Deler av arbeidet er også EPI-serverrelatert

Norsk Tipping

 

Prosjektnavn: Applikasjonsdesign og utvikling på Web Norsk Tipping

Prosjektbeskrivelse:

Videreutvikling, vedlikehold, rådgivning og design-implementering av Norsk Tipping sine offisielle nettsider. Dette inkluderer bl.a. nye «Mine spill» og spillopplevelser på tvers av plattformen, samt interaktive brukeropplevelser. Løsningen baserer seg tungt på AngularJS med Enonic CMS i back-end. Var del av ett av mange teams som jobbet sammen, med mye fokus på responsivt design.

PRIO
Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Webutvikling og strategi

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektbistand for utvikling av web og MS-baserte løsninger for PRIO. Prosjektledelse for en rekke forprosjekter og mulighetsstudier for valg av ny teknologi. Da PRIO fikk akutt behov for en omfattende omstrukturering for å øke sikkerheten, leverte Develop raskt en solid strategi som tok høyde for eksisterende struktur, intern kapasitet, minimal nedetid ved implementering samt fremtidig vedlikehold. Arkitekt og utviklerleveranser for mye ny funksjonalitet ifm PRIOs Episerverløsning.

Teknologi: Episerver, .NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, ASP.NET MVC

Maskinentreprenørenes forbund

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF Service AS)
Portal for HMS og Kvalitetssikring

Prosjektbeskrivelse:

Develop AS har sammen med MEF definert brukerbehov, designet og bygget ny løsning for håndtering av Kvalitets- og HMS dokumentasjon.

Dette prosjektet startet som et Kvalitetssystem/Helse Miljø og sikkerhetsportal (KS/HMS) som er startpunktet for all dokumentering for Mefs medlemmers prosjekter. Develop var rådgiver, og senere implenterte løsningen. Vi har fortsatt som rådgiver for Mef og videreutviklet løsningen til det den er i dag. Løsningen gir i dag alle Mefs 2000 medlemsbedrifter muligheten til å håndtere alle Kvalitets, HMS og kommersielle prosesser. I tillegg fungerer løsningen som Mefs eget kundesystem mot medlemsbedriftene.

Portalen er stedet der Mefs brukere henter prosjektenes malverk. Mobiltilpassede maler er også utviklet og tilgjengeliggjort i mobile apper for hhv iOS, Android og Windows Phone.

Navet i denne løsningen er en SharePoint installasjon som gir den enkelte medlemsbedrift tilgang til å etablere prosjektrom med tilhørende maler og arkiver for hvert enkelt unike prosjekt. Hvert prosjektrom etableres med nødvendige dokumentmaler, som etter utfylling arkiveres og tas vare på, på en sikker og enkel måte for entreprenøren. Papir og skjematur er digitalisert og tilgjengeliggjort på en brukervennlig måte for ikke tekniske brukere.

Develop står også for forvaltning og brukerstøtte på løsningen. I dag har vi et team på 4 personer som kontinuerlig er involvert i utvikling, forvaltning og brukerstøtte. Prosjektet ruller ut regelmessige releaser.

Portalen er bygget på flere teknologier, herunder SharePoint, .NET moduler, og MobilApputvikling i Xamarin.

Helsedirektoratet
Arkitektur, utvikling og prototyping

Prosjektbeskrivelse:

Flere Develop-konsulenter har gjennom 2016 og 17 levert systemutvikling og systemarkitekttjenester til Hdir prosjektene for Fristbrudd (Frida), Kvalitetsindikatorer og Tobakk og Alkoholregisteret (Tares). Develops konsulenter har i hovedsak innehatt BI- eller Utviklingsansvarlig/støtte til Hdirs egne prosjektorganisasjoner.